Autyzm

26 Oct

Autyzm jest objawem schizofrenii polegającym na zamykaniu się chorego w świecie własnych przeżyć. Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem czynności mózgu, w którym dziecko wykazuje zainteresowanie przedmiotami, nie ludźmi i często nie jest zdolne do porozumiewania się za pomocą normalnej mowy. Pojawia się przed upływem 30-36 miesiąca życia.

Objawy
Do podstawowych objawów autyzmu zalicza się tendencję do ucieczki od rzeczywistości, odwrócenie się od świata, ograniczenie zainteresowań, niezdolność zaakceptowania i realizowania norm społecznych oraz inne przejawy dezadaptacji, co w konsekwencji prowadzi do życia we własnym, chorobowo zmienionym, zamkniętym świecie. W formach mniej jaskrawych autyzm przejawia się tendencją do wycofywania się, ulegania presji otoczenia.

Autyzm Leczenie
W przypadku autyzmu ważne jest oddziaływanie otoczenia chorego, które poprzez swoja postawę, może “otworzyć” osobę dotknieta autyzmem. Psychoterapia jest także czynnikiem sprzyjającym leczeniu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: